CHÚNG TÔI LÀM VIỆC ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG : HIỆN THỰC HÓA CÁC MỤC TIÊU CỦA KHÁCH HÀNG TỐI ƯU HÓA SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA KHÁCH HÀNG ĐEM LẠI SỰ HÀI LÒNG VƯỢT MONG ĐỢI CHO KHÁCH HÀNG